Volg Keunsem Vrugger op
Keunsem Vrugger
Koninksem
Secretaris:
guy@koninksem.eu
Copyright © 2012 - 2025  webmaster  Jos Van Campfort  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail:  jos@koninksem.eu
Bankrekening Nr.
IBAN: BE64 0688 9161 6852     BIC: GKCCBEBB
Oprichting en doel

Oprichting van de heemkundige kring van Koninksem bij Tongeren.


De vereniging werd opgericht tijdens de oprichtingsvergadering van 10 augustus 2010. Aanwezig: Ernots Freddy, Goffin Guy en Van Campfort Jos. Tijdens de vergadering van 23/09/2010 werd beslist tot oprichting van een feitelijke vereniging. Deze drie personen hebben tijdens die vergadering besloten samen het dagelijks bestuur van de heemkundige kring van Koninksem te vormen. 


Doel van de heemkundige kring van Koninksem bij Tongeren.

Deze tekst is opgemaakt op 27/09/2010 bij de oprichting van de feitelijke vereniging.

De vereniging heeft als doel, het (her)waarderen van alle geschiedkundige stukken zowel roerend als onroerend en in de breedste betekenis van de woorden geschiedkundig en heemkundig meer bepaald in het dorp KONINKSEM -Centrum en de eraan palende of ermee verbonden dorpsgemeenschappen en/of wijken.

De studie en het onderzoek betreffende heemkunde en de geschiedenis in de breedste zin van deze begrippen,met onder meer aandacht voor de algemene, streek- en dorpsgeschiedenis, oudheidkunde, persoons- en plaatsnaamkunde, genealogie, aardrijkskunde en in al haar vormen, demografie en volkskunde, natuurlijke omgeving en de menselijke samenleving, cultuur en folklore.

De vereniging doet dit door het houden van vergaderingen, bijeenkomsten en tentoonstellingen, het aanleggen en beheren van archieven, bibliotheek en museum, het uitgeven of doen uitgeven van publicaties, het inrichten van tentoonstellingen, reizen of andere manifestaties. Ook nog door het opnemen van beeld- en geluidsfragmenten, om de gesproken taal te bewaren en de huidige visuele toestand vast te leggen.  Verder geeft de vereniging voorlichting en informatie aan de bevolking, verenigingen en instanties tot het bevorderen van een positieve instelling en inzet van de publieke opinie ten aanzien van het verleden en van het heemkundig en cultureel erfgoed meer bepaald in het dorp KONINKSEM -CENTRUM en de eraan palende of ermee verbonden dorpsgemeenschappen en/of wijken.
Keunsem Vrugger
Wist je dat je alle nieuws over Koninksem en zijn inwoners hier kwijt kan?  Mail het ons ...
HEEMKUNDIGE KRING VAN KONINKSEM