Volg Keunsem Vrugger op
Keunsem Vrugger
Koninksem
Secretaris:
guy@koninksem.eu
Copyright © 2012 - 2025  webmaster  Jos Van Campfort  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail:  jos@koninksem.eu
Bankrekening Nr.
IBAN: BE64 0688 9161 6852     BIC: GKCCBEBB
Opgravingen in Koninksem
Heet van de naald…

Archeologische prospectie (opgraving) in Koninksem.

Het is me de winter wel geweest in en om de Hoogveldstraat.  Eerst werd het kerstgebeuren 2010 in de Hoge Dries bedolven onder een dik pak sneeuw.  Deze was nog maar net verdwenen of er kwam een kraan aangerold vanuit de Hoogveldstraat  naar de Klaproosstraat op onze wijk Binnenveldje.  Vooral de  mensen  van de Hoogveldstraat en toevallige wandelaars hebben vlak na de nieuwjaarsperiode  gezien dat daar één en ander aan de hand was.  Inderdaad,  de Vlaamse Maatschappij voor Sociale Woningbouw (zeg maar de bouwheer van de wijk)  had opdracht gegeven om een (beperkt) archeologisch onderzoek  uit te laten voeren.  Deze belangrijke opdracht werd uitgevoerd door het archeologisch projectbureau ARON bvba onder leiding van Elke Wesemael.  Zij werd in het veldwerk bijgestaan door Dries Paumen en Joris Steegmans.  Elke was zo vriendelijk om een exemplaar van haar rapport (met de medewerking van Inge van de Staey) te bezorgen aan Keunsem Vrugger.  Elke, heel hartelijk dank hiervoor.

Wat is hier eigenlijk uitgekomen?

Het rapport van ARON bvba onderscheidt  een aantal archeologische SPOREN.
1”. Karrensporen en delen van een wegverharding”.  Net ten noorden van het onderzoeksgebied treffen we de Romeinse Kassei aan.  In de Romeinse  tijd was dit de verbindingsweg tussen het Franse Bavay en het Duitse Keulen, misschien wel de belangrijkste “straat” van het toenmalige Gallië.  Ter hoogte van de Romeinse Kassei werd er vroeger reeds een  6-sprong vastgesteld.  2 Van deze wegen lopen door de Klaproosstraat, ééntje zou deel uitgemaakt hebben van de Romeinse weg Tongeren - Tienen, de andere schijnt uit de richting Widooie te komen.

2.”Veldoventjes”  Het betreft hier zogenaamde veldkeukens die gekend zijn van andere opgravingen, zoals in Europark Lanaken, en die in een militaire context moeten geplaatst worden. Het voorkomen hiervan kan wijzen op de kampplaats van een doortrekkend leger.

3. Greppels.  Wij vermelden dit enkel volledigheidshalve.  Deze leverden echter geen dateerbaar materiaal op.
Keunsem Vrugger
Wist je dat je alle nieuws over Koninksem en zijn inwoners hier kwijt kan?  Mail het ons ...
HEEMKUNDIGE KRING VAN KONINKSEM