Volg Keunsem Vrugger op
Keunsem Vrugger
Koninksem
Secretaris:
guy@koninksem.eu
Copyright © 2012 - 2025  webmaster  Jos Van Campfort  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail:  jos@koninksem.eu
Bankrekening Nr.
IBAN: BE64 0688 9161 6852     BIC: GKCCBEBB
                         Wat leeft er nu in Keunsem  ??       
            FINA VANDERMEER 102 JAAR (op 15 februari 2017)  NOGMAALS PROFICIAT !!!
           
=========================

             Nogal wat verhalen beginnen met "sinds mensenheugnis".  Ook dit verhaal kan zo aanvangen.
             Sinds mensenheugnis is het nooit gebeurd dat een bewoner van Keunsem 100 jaar geworden is.

             Op 13 FEBRUARI 2015 echter is Fina Vandermeer deze grote eer te beurt gevallen. Heel veel valt er over deze
             eenvoudige vrouw niet te vertellen behalve ...     Fina is haar hele leven in Keunsem bekend geweest als "Fina van de gard".
             Zij werd geboren in de boerderij gelegen op de hoek van de huidige Koninksemstraat en Oude kerkstraat
             (voor de ingewijden Dùrpstroet én Brùgstroet/steeg), recht tegenover de kerk.
             100 Jaar na datum woont zij nog steeds op dezelfde plaats (alleen het huis zelf heeft natuurlijk niet meer hetzelfde  
              uitzicht) ... niet te geloven ... maar waar ... een unicum. 

              Wij denken dat weinig mensen in ons landje dit kunnen zeggen.
              Fina werd dus geboren in het begin van de 1e wereldoorlog. Het moet wat geweest zijn voor haar ouders. 
              Stel je eens voor, een kind krijgen 6 maanden nadat een oorlog uitgebroken was.

              Fina (soms hoor je ook wel Finne) liep school op goed 100 meter van haar huis.
              Ze kreeg er in de meisjesschool les van "Juffrouw Sengers", die in het schoolhuis woonde.
              Heel opmerkelijk is dat deze "juffrouw" nadien haar schoonmoeder zou worden. 
              Inderdaad, Fina huwde met de zoon van haar lerares
              (bijna 100 jaar geleden liep er nabij de meisjesschool klaarblijkelijk een schone gast rond). 

              Nogmaals durven wij vragen ... wie kan dit zeggen?

              Haar man, Guillaume Hansen, was beroepshalve ambtenaar bij het kadaster en in zijn
              vrije tijd kerkorgelist in Rutten.  Dit laatste heeft hij meer dan 60 jaar gedaan. 
              Zelfs de dag voor zijn dood heeft hij dit orgel nog bespeeld. 
              Hij stierf in 2013 op de gezegende leeftijd van 94 jaar.
             Uit het huwelijk van Fina en Guillaume, dat niet minder dan 62 jaar geduurd heeft, werd één dochter geboren, Alida.

             Fina is, zolang haar benen dit toelieten, altijd een zeer trouwe kerkbezoekster geweest.
             De laatste jaren deed zij dit zelfs met behulp van 2 stokken.

            Fina, heel Keunsem is fier op jou en we wensen je het allerbeste. 

                   Op naar de oudste inwoonster van Groot Tongeren. 
                                 Daarna zien we wel verder.                               
Keunsem Vrugger
Wist je dat je alle nieuws over Koninksem en zijn inwoners hier kwijt kan?  Mail het ons ...
HEEMKUNDIGE KRING VAN KONINKSEM