jacht : joch
jagen : joage
jager : joùger
jam : zjelei
jam : zjeléi
jammeren : jummere
jaren : joere
jarig : jureg
jas : palto
jenever : zjenuiver
jouw (bezittelijk voornaamwoord) : oer
juffrouw : juffròu, jòeffròu
juist hetzelfde : knats hetègeste