Privacyverklaring

 

Als je je persoonsgegevens aan Keunsem Vrugger van Koninksem toevertrouwt, mag je erop rekenen dat Keunsem Vrugger op een goede, veilige manier met jouw gegevens omgaat.
Keunsem Vrugger respecteert daarbij de Europese Verordening 2016/679 m.b.t. de bescherming van persoonsgegevens (de GDPR).
 
Keunsem Vrugger bewaart enkel de gegevens die ze van jou ontvangt, bij het aangaan van je lidmaatschap of bij deelname aan een activiteit of evenement (overeenkomst).
 
Ben je lid, dan worden je naam, adres (straat, Nr., postcode, gemeente en land), contactgegevens (tel., GSM, E-mailadres) je geboortedatum en -plaats opgeslagen in de beveiligde centrale databank van Keunsem Vrugger.
Keunsem Vrugger verwerkt deze gegevens o.m. om je mails en info te bezorgen over de vereniging, haar evenementen en haar werking. Ook om de Keunsem Vrugger - Nieuwsbrief te bezorgen en je eventueel interessante ledenvoordelen te bieden.
Als erfgoedvereniging is het bijhouden van lijsten, foto's  e.d. voor het documenteren van de verenigingsgeschiedenis een doelstelling van algemeen belang. Hiermee vermijden we dat onze lokale vereniging haar archieven zou vernietigen.
De privacyverklaring van Keunsem Vrugger vind je op www.koninksem.eu.
 
Keunsem Vrugger gebruikt de gegevens uit de databank om haar werking te organiseren. Wij gebruiken jouw gegevens om onze administratie optimaal te kunnen voeren, om je op de hoogte te houden van onze werking via de nieuwsbrief, om je uitnodigingen voor en (foto)verslagen van Keunsem Vrugger -activiteiten te bezorgen.
 
We bewaren jouw gegevens tot 31/12 van het jaar dat je uw lidmaatschap beëindigt.
 
Keunsem Vrugger geeft uw gegevens niet door aan derden.
 
Neem je als niet-lid deel aan onze activiteiten, dan nemen wij je gegevens op in een beveiligde deelnemerslijst en houden je tot het einde van het lopende jaar op de hoogte van soortgelijke activiteiten van Keunsem Vrugger.
 
Keunsem Vrugger bewaart ook gegevens van geïnteresseerden in een apart, beveiligd bestand om hen op de hoogte te houden van onze werking.
 
Op onze Keunsem Vrugger - activiteiten maken we graag sfeerbeelden om onze werking bekend te maken. Wens je niet in beeld te komen (ook niet toevallig), laat dit dan weten aan de fotograaf of aan de verantwoordelijke van de activiteit.
 
Als je als Keunsem Vrugger - lid je gegevens wilt inkijken en (laten) verbeteren, kan je contact opnemen met guy@koninksem.eu om je persoonsgegevens in te kijken, te laten verbeteren of in te trekken.
 
Heb je vragen of een klacht in verband met de verwerking van jouw persoonsgegevens, neem dan contact op met guy@koninksem.eu.
 
Keunsem Vrugger kan haar privacyverklaring wijzigen.
De meest recente versie vind je op onze  website www. koninksem.eu
Of kan je opvragen bij guy@koninksem.eu       
V
ersie 2   10 februari 2019                                   Privacyverklaring1 Keunsem Vrugger10022019.doc