Je hebt ons gevondenHeilaba allemoel,

 

Heel fijn dat zjie os gevonne hèt. 


Ve hùbbe én Keunsem ene heemkundige kring opgerich.
Tot nou tou zin ve nog mar met drij man.

Jos Van Campfort, woa het hous van Clément én Jes gekoch het én doeén een traiteurzoak én een sort hotelleke opgerich hèt, Campola gehète,
Guy Goffin van de aa Gruunstroet (nou Hoogveldstroet), responsoubele van de zuirgboerderij  de  "Hoge Dries" van de aa boerderij van Claikens, én
Freddy Ernots (van Jean van Barti), geboere en getoge én Keunsem.


Hattelijk wilkom op os sit "Keunsem vrugger".

Het és onmeugelek veur én dit welkomwuutche os bedoelingen allemoel out te legge, én grote lijne keump het trop dól dat vè het erfgoed van Keunsem wille bewoure veur het noegeslach, dat kan zin met aa fottos, vertellinge, gebuurtenisse enzovots.
Mar het és nog veul meer en doeveur dint dees sit.
Ve wille dan ook ene oproep deun ón alleman wou os kan hellepe met beveurbeeld aa fottos of met zoake wou vrugger gebuurt zin of nèport woa, astebliif, bezuirg ze os, vertelt het os, lút het os zin.  Hèt gène sjrik dat, par exempel, oer fottos verloere goan, nèn, as vè ze van oech krijge skenne ve ze direk én op het ègeste moment of de doag trop hèt zjie se trúk. Hèt zjie bepólde veurstelle, lút het os wete.
Ve hoepe op oer medewerking, op minse wou lid wille jonne en os hellepe mar én de allerjoste plak wille vè oech heel veul plezier wénse met "Keunsem vrugger" én vè zulle os bes deun veur regelmoetig iet nouw op os sit te zette.