Doel van onze vereniging

Doel van de heemkundige kring van Koninksem.
Deze tekst is opgemaakt op 27/09/2010 bij de oprichting  van de feitelijke vereniging.

 
  1. De vereniging heeft als doel,het (her)waarderen van alle geschiedkundige stukken zowel roerend als onroerend en in de breedste betekenis van de woorden geschiedkundig en heemkundig meer bepaald in het dorp KONINKSEM-Centrum en de eraan palende of ermee verbonden dorpsgemeenschappen en/of wijken.
  2. De studie en het onderzoek betreffende heemkunde en de geschiedenis in de breedste zin van deze begrippen, met onder meer aandacht voor de algemene, streek- en dorpsgeschiedenis, oudheidkunde, persoons- en plaatsnaamkunde, genealogie, aardrijkskunde en in al haar vormen, demografie en volkskunde, natuurlijke omgeving en de menselijke samenleving, cultuur en folklore.
De vereniging doet dit door het houden van vergaderingen, bijeenkomsten en tentoonstellingen, het aanleggen en beheren van archieven, bibliotheek en museum, het uitgeven of doen uitgeven van publicaties, het inrichten van tentoonstellingen, reizen of andere manifestaties. Ook nog door het opnemen van beeld- en geluidsfragmenten, om de gesproken taal te bewaren en de huidige visuele toestand vast te leggen.  Verder geeft de vereniging voorlichting en informatie aan de bevolking, verenigingen en instanties tot het bevorderen van een positieve instelling en inzet van de publieke opinie ten aanzien van het verleden en van het heemkundig en cultureel erfgoed meer bepaald in het dorp KONINKSEM-CENTRUM en de eraan palende of ermee verbonden dorpsgemeenschappen en/of wijken.