Evenementen

  • 100 jaar huwelijk van Liske en Janneke (15 augustus 2011)

  • Kom es loeren noa de seloatboeren ( ons dialectfestijn) 25 november 2012

  • Onze pastoors en parochiekerk (2016)

  • De Mehùbbewandelingen (2013)

  • Het verleden en de toekomst van “ Hoeve Brone” (2017)

  • Tentoonstelling van gedachtenisprentjes van inwoners van Koninksem  (2018)

Momenteel doen we een samenwerkingsproject met basisschool Tumuli:
Op De Heufkes, over de recente archeologische opgravingen in de Paardsweidestraat.
De vondsten zullen vereeuwigd worden in een digitale archeologische wandeling.