Evenementen

  • 100 jaar huwelijk van Liske en Janneke

  • Kom es loeren noa de seloatboeren ( ons dialectfestijn)

  • Onze pastoors en parochiekerk

  • De Mehùbbewandelingen

  • Het verleden en de toekomst van “ Hoeve Brone”

  • Tentoonstelling van gedachtenisprentjes van inwoners van Koninksem 

Momenteel doen we een samenwerkingsproject met basisschool Tumuli:
Op De Heufkes, over de recente archeologische opgravingen in de Paardsweidestraat.
De vondsten zullen vereeuwigd worden in een digitale wandeling.