STRATEN MET EEN VERHAAL


Anno 2011 is Koninksem een "ander dorp" dan vroeger.  Heden wordt het vroegere veld tussen Kerkstraat en Hoogveldstraat enerzijds en Koninksemstraat en Romeinse Kassei anderzijds, vervangen door woonwijken. Dit is een evolutie die slechts de laatste jaren plaatsgevonden heeft.  De laatste bouwfase van de nieuwste wijk is nu zelfs nog bezig.
Sinds oudsher bestond Koninksem "grosso modo" slechts uit één lange straat, de "Dorpstraat" met lintbebouwing.
Zijstraten waren er heel weinig en op de koop toe stonden er in deze straten zeer weinig huizen.
De vroegere Dorpstraat heet nu Koninksemstraat.  Komende van Lauw heb je links aan het kapelletje de Hoogveldstraat, verder rechts de Herderstraat en de Passtraat. Ter hoogte van de kerk, links de Kerkstraat en rechts Oude Kerkstraat, verder in de richting van Tongeren heb je links tegenover het kapelletje ...de Paardsweidestraat.  De Koninksemnaar zegt echter niet" Paardsweidestraat", ze is bekend als "KORREJA". Uit te spreken met een korte "o", doffe "e" en een korte "a"". 
Het verhaal…Ca. 1950 spande de Paardsweidestraat de kroon qua bebouwing;  één huis.  Gevolgd door de Passtraat met 2 huizen (nog steeds) , de Kerkstraat (3 huizen) , de Herderstraat met 4, de Brugstraat (huidige Oude Kerkstraat) met 5 huizen (nog steeds).  De rij werd gesloten door de  Groenstraat (huidige Hoogveldstraat) met  een zeven à achttal huizen.

In het begin van de jaren 1950 vond er in de Paardsweidestraat een "grote" verkaveling plaats .   Er kwamen ineens, tegelijkertijd niet minder dan 8 woningen bij.  De hele straat was destijds één grote bouwwerf.  Een Koninksemse avonturier, die destijds in de Koreaanse oorlog meegevochten had, zei bij zijn terugkeer : "Dat es hei zjus wei én Korreja", doelend op de vele kapotgeschoten huizen die hij in Korea gezien had.  Sinds toen is de straat nooit Paardsweidestraat, maar KORREJA genoemd.
Gezien de huidige gespannen toestand in Noord- en Zuid Korea mogen we blij zijn met ons Keunsems Korreja. Trouwens, gedurende de afgelopen 60 jaar zijn daar nog 3 huizen bijgekomen.  "Es " dat niks?  Het moet daar nog zo slecht niet zijn.
Nog een tip voor de huidige bewoners van de Paardsweidestraat : jullie wonen niet IN maar WEL "OP" KORREJA.