De Stad Tongeren betaalde het grootste deel van de aankoop van deze site

Dankwoord aan de stad Tongeren


Hiermee wil Keunsem Vrugger een woordje van dank richten aan de Stad Tongeren voor de milde steun die we mochten ontvangen voor de bouw van deze prachtige nieuwe site. 

Het is de bedoeling om met deze nieuwe site tegemoed te komen aan de wensen van de stad om meer openheid naar het grote publiek te creëren en linken te leggen naar en met andere erfgoedpartners en uiteraard ook met de stad zelf.                   http://www.tongeren.be/

Door deze steun kunnen we de bescheiden middelen die we als vereniging hebben besteden aan kleinere uitgaven.
Van harte dank.

Voor het bestuur van
Keunsem Vrugger
Jos Van Campfort
Voorzitter