Arnold Collas, de “starentrekker” van Keunsem

Een verhaal over de vroegere toneelkring ivan Koninksem.

Heden schrijven we 21 juli 2015. Nationale feestdag.  85 jaar geleden, in 1930, beleefde Keunsem wel een heel speciale nationale feestdag.  Die dag bestond ons land officieel 100 jaar.  Dit werd o.a. gevierd met een “toneeltornooi” te Brussel waarbij alle provincies vertegenwoordigd waren.  Keunsem mocht Limburg vertegenwoordigen … een hele eer.

De juiste stichtingsdatum van “toneelkring St. Servatius Koninxheim” is niet bekend, alleszins van voor 1930.  In die beginperiode trad men op bij “Choun” (familienaam niet bekend).  Choun was een schrijnwerker en had zijn atelier op het huidige adres Koninksemstraat 170.  In dat atelier stonden natuurlijk verschillende machines.  Als men toneel speelde werden deze machines gecamoufleerd en een podium gebouwd met houten planken.  Bij Choun was er uiteraard geen tekort  aan planken. 
Later werd er een akkoord bereikt met ORY Louis.  Deze man baatte een café uit, tegenover de kerk,  in het huidige Koninksemstraat 160 (tegenwoordig het huis van ORY Liliane) en had een soort “schuur” Koninksemstraat 162 (tegenwoordig het huis van ORY Josette).  Josette en Liliane zijn de kleindochters van Louis.  Louis liet zijn schuur ombouwen tot bal- en komediezaal.  Later zou men spreken van de zaal “bij  broen”.  
Het allereerste kermisbal was echter geen succes.  De toenmalige pastoor Van Dyck (pastoor van 1926  tot in 1955) had de week ervoor in de hoogmis een “vlammende” preek gehouden waarin hij  bals als “verderfelijk” en “losbandig”  bestempelde en de parochianen verbood eraan deel te nemen.  Men beweerde zelfs dat hij “spionnen” zou uitgezet hebben om hem achteraf de namen van de balgangers door te spelen. Enkele jaren later  werd er bij gelegenheid van kermis 3 dagen bal gehouden.  

Terug naar onze komediespelers.  Wie hebben ooit deel uitgemaakt van de toenmalige toneelkring?
O.a.  Peter (Péke) en Marcel Dessers, Meester Claikens en Pé Claikens (was getrouwd in en woonachtig in Rutten), Dolf Bijnens en Dedry Jozef (Jefke de kleirmekker). In een later stadium ook ORY Willem (de facteur) (schoonzoon van de zaaleigenaar) en Dedry Guillaume, zoon van Jefke. Tal van anderen die ons niet bekend zijn.
Van het gezelschap dat in 1930 in Brussel gespeeld heeft is enkel  met zekerheid vast te stellen dat Dedry Jozef daadwerkelijk meegedaan heeft.  Tastbaar bewijs van het Keunsemse optreden in Brussel is de tinnen herinneringsschotel (zie foto) die na 85 jaar in ons bezit is.
Op deze schotel staat in het midden het wapenschild met een klauwende leeuw en erboven de (koninklijke?) kroon. Links staat 1830 en rechts 1930.  Bovenaan is vermeld : “BELGIË’S EEUWFEEST”.  Onderaan: “TOONEEL TORNOOI”  
                                              “DE PROVINCIE LIMBURG” 
                               “aan de tooneelkring St Servatius van Koninxheim” 
                                           Let op de toenmalige schrijfwijze.