Opgravingen op het 'Binnenveldje' in Koninksem

Wat is hier eigenlijk uitgekomen?


Het rapport van ARON bvba onderscheidt  een aantal archeologische SPOREN.
1”. Karrensporen en delen van een wegverharding”.  Net ten noorden van het onderzoeksgebied treffen we de Romeinse Kassei aan.  In de Romeinse  tijd was dit de verbindingsweg tussen het Franse Bavay en het Duitse Keulen, misschien wel de belangrijkste “straat” van het toenmalige Gallië.  Ter hoogte van de Romeinse Kassei werd er vroeger reeds een  6-sprong vastgesteld.  2 Van deze wegen lopen door de Klaproosstraat, ééntje zou deel uitgemaakt hebben van de Romeinse weg Tongeren - Tienen, de andere schijnt uit de richting Widooie te komen.

2.”Veldoventjes”  Het betreft hier zogenaamde veldkeukens die gekend zijn van andere opgravingen, zoals in Europark Lanaken, en die in een militaire context moeten geplaatst worden. Het voorkomen hiervan kan wijzen op de kampplaats van een doortrekkend leger.

3. Greppels.  Wij vermelden dit enkel volledigheidshalve.  Deze leverden echter geen dateerbaar materiaal op.
 

DE ARCHEOLOGISCHE VONDSTEN.


In totaal werden er 83 munten gevonden. 13 Daarvan (leesbare munten) dateren met zekerheid uit het midden en de tweede helft van de 18e eeuw.  Verder werden er minstens 70 musketkogels gevonden en verschillende uniformgespen .  
De combinatie met de veldoventjes lijkt te wijzen op een 18e eeuws militair kampement. Uit historische bronnen is geweten dat in de 18e eeuw minstens 2 keer een leger in de buurt van het dorp Koninksem zijn kamp opgeslagen heeft.  Dit was tijdens de Spaanse Successieoorlog (1701-1714) en de Oostenrijkse Successieoorlog (1740-1748) .  Op basis van de muntvondsten  komt deze 2e oorlog het meest in beeld voor dit kampement. 
Volgens Wikipedia op internet zou het hier gaan om de belegeringen van Maastricht en/of Bergen-Op-Zoom
 


VEEL BELANGRIJKER


Elke en Co hebben  zeer herkenbare  aluminiumvondsten gedaan.  Op enkele zijn sporen van een groengrijze verflaag te herkennen . Op basis van eerder onderzoek van WOII crashsites (Kesselt, Meulenweg) kunnen we vrijwel zeker zeggen dat het om een vliegtuig gaat. 
Steven Vandewal, onze stadsarchivaris, is op de hoogte van minstens één vliegtuigcrash in Koninksem.  De precieze locatie is voor hem echter onbekend

BELANGRIJKE OPROEP

Mensen die informatie hebben over vliegtuigcrashes tijdens de 2e wereldoorlog in Koninksem, gelieve contact op te nemen met Keunsem Vrugger of met het Stadsarchief van Tongeren. 
Steven Vandewal (stadsarchivarus) en Keunsem Vrugger zullen jullie zeer dankbaar zijn.

Dank bij voorbaat.
Freddy Ernots