Boogschieten in Koninksem.

Een verhaal van 1908 tot "ergens in en de jaren 1970"

Jules Baillien is, na het overlijden van Arsène Baerten op 26/5/2015, de laatste “echte Keunsemnaar” die lid was van de Koninksemse handboogclub St. Sebastiaan.  Gemakkelijkelijkshalve vergeten wij hier even Jean Hayen.  Meer over Jean verder in dit artikel..  
“Vrugger” werd er in ons dorp elke zondagnamiddag geschoten met pijl en boog.  Dit gebeurde op blazoen, een karton met cirkels.  (op “cible).  Het was uiteraard de bedoeling om het kleinste cirkeltje in het midden, “de roos” te treffen. De schieting vond “doal” plaats,  in een  “tuin”, gelegen in de Paardsweidestraat.. Voor de keunsemnaren: “op Korrea”. Uiteraard  kwam het tegenovergelegen café  van “Harie van Bedeu en Melanie” (de ouders van Jules) goed van pas.  Onlangs werd op de plek  van de vroegere schietplaats  de woning met huisnummer 2 gebouwd in de Paardsweidestraat door Adams Nick.  Kwestie van onze historische plaatsen in Koninksemse eigendom te houden. Bedankt Nick.
Er werd geschoten op 2 “banen”  van 27 m lang.  Elk van de 2 door het lot bepaalde ploegen had dus zijn eigen schietschijf.  Deze banen waren gescheiden door rechtopstaande planken. Het was dus quasi-onmogelijk om de schietschijf van de andere ploeg te raken.  Dat dacht iedereen tenminste … tot er in de jaren 1950-1960 een einde gemaakt werd aan deze “onmogelijkheid”.  
Inderdaad, Jan Dedry, broer van “Jefke de kleirmekker” (kleermaker) , die iedere zondag het hele dorp doorkruiste van “boeven” naar  “doal” om zijn schietkunsten te vertonen, maakte een eind aan dit waanidee.  
Jan was in Koninksem wereldberoemd omwille van 2 redenen.  Ten eerste was hij de  vaandrig van de vereniging.  
Bij iedere processie of optocht droeg hij zo fier als een pauw de vlag van de club.  Dit vaandel, daterend van 1908, is nog steeds in bewaring in onze parochiekerk.  Ten tweede had Jan een zeer speciale schietstijl.  Jan werd door de andere schutters als STUNTMAN bestempeld. Als hij schoot was iedereen stil.  De pijl vertrok  steeds alvorens de boog helemaal uitgetrokken was.   Eénmaal onderweg was het een waar mysterie waar hij zou terecht komen.  Zo is Jan er ooit in geslaagd om, door de planken heen, zijn pijl te doen belanden in de schijf van de andere ploeg … iets dat hem nooit iemand voor- of nagedaan heeft. Een uniek schot:  de door Jan gescoorde punten werden opgeteld bij het totaal van de tegenstrevers.
Ieder jaar was er een koningsschieting.  Bij die gelegenheid werd er niet per ploeg maar individueel geschoten.  De beste schutter van die dag was dan “koning” voor één jaar.  Deze schutter werd beloond met een speciaal kledingstuk, bestaande uit “metalen ( koperen?)  medailles, sommige in schelpvorm.  De koning was verplicht ter gelegenheid van de kermisprocessies  deze “erejas” te dragen.  Na de koningsschieting volgde er een dansfeest, waarop uiteraard logischerwijze ook de dames uitgenodigd werden.  Ook op het jaarlijks souper waren de dames welkom.
Zoals beloofd nog een annecdote over “de Robin Hood van Koninksem”, Jean Hayen.  Jean is geboren in Bommershoven en getrouwd met “Lis” Vanschoonwinkel.  Hij woont heden (juni 2015)  nog steeds in ons dorp.  Jean schoot in die tijd met “revolutionair” materiaal.  Niet met houten boog en –pijlen, maar met kunsttofboog en aluminium pijlen.  
Zelf ben ik ooit als “gamin” in de late jaren 1960 getuige geweest van volgend voorval.  De pijl van zijn schoonbroer “Gim” Vanschoonwinkel stond in het doel geplant.  Jean schoot met zijn pijl pardoes “in de kont” van Gim’s pijl.  Deze werd, net als in de film van Robin Hood, in vele stukken gespleten.  Na Jan had Koninksem een nieuwe stuntman.
Mocht er heden nog een koningsschieting plaatsvinden mogen voor mijn part Jan en Jean de titel delen.  Nu nog het “koningskostuum” en een processie vinden.