Arnold Collas, de “starentrekker” van Keunsem

Waren alleen de spelende leden belangrijk?  Neen, zeer zeker niet.  Een gewaardeerd lid, achter de schermen, was Arnold Collas.  Hij was o.a. verantwoordelijk voor het open- en dichttrekken van de gordijnen (in ’t Keunsems STOUREN ).  In die tijd was het al de mode  (zelfs nu nog) dat men een papier uitgaf met vermelding van de naam van de speler en de rol.
Bijvoorbeeld : Dedry Jozef :  Eerwaarde Heer Pastoor Indestal. 
                        Ory Willem : Weledele Heer Nootaris  Vanginderachter.
                        Enz…
Arnold Collas werd hierin niet vermeld, hetgeen hem niet aanstond.  Hij wilde ook vermeld worden.  Toen men hem vroeg wat hij wilde dat er vermeld werd antwoordde hij resoluut:
“Arnold Collas : STARENTREKKER”.

Wie “de echte Arnold Collas” was, zullen we hoogstwaarschijnlijk nooit te weten komen vermits er in die tijd zeker 2, mogelijk 3 personen waren in het dorp met dezelfde naam.

In ieder geval had de toneelkring St. Servatius Koninxheim (misschien als enige in het land) een officiële “STARENTREKKER”.    

DAT  STAAT  VAST