Keunsem Vrugger:
de heemkundige kring van Koninksem

Het es belangrijk én het lève veurout te kieke,
                        mar ok te wete
wou doe gewès es en bo zjie vanouf komp

In 2011 werd onze erfgoedverenging boven het doopvont gehouden, met als doel het verleden van ons mooie dorp te ontdekken, bewaren en te ontsluiten.
De afgelopen jaren zaten we niet stil.
We digitaliseerden duizenden oude foto’s die we kregen van de bewoners van ons dorp, maar legden ook actuele beelden vast om te bewaren voor het nageslacht.
We gingen op bezoek bij bejaarden om met hen te praten over het verleden, van deze gesprekken maakten we beeld en geluidsfragmenten.
We organiseerden diverse activiteiten:

  • 100 jaar huwelijk van Liske en Janneke

  • Kom es loeren noa de seloatboeren ( ons dialectfestijn)

  • Onze pastoors en parochiekerk

  • De Mehùbbewandeling

  • Het verleden en de toekomst van “ Hoeve Brone”

  • Tentoonstelling van gedachtenisprentjes van inwoners van Koninksem

We deden een samenwerkingsproject met basisschool Tumuli: Op De Heufkes, over de recente archeologische opgravingen in de Paardsweidestraat. De vondsten werden vereeuwigd in een digitale wandeling.
In mei 2021 stelden en een nieuwe folder samen over Koninksem - Heden en verleden - (terug te vinden op onze site onder de rubriek BERICHTEN EN MEDEDELINGEN: Koninksem kerk en kapellen)
Veel leesgenot op onze site
Freddy, Guy en Jos.